Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2015

crunchy4
Kobiety chcą się czasem zachowywać jak dziwki. Od czasu do czasu chcą po prostu być dobrze zerżnięte. Większość. Chcą się pierdolić bez opamiętania. Większość. 
— piotr C "pokolenie IKEA"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
crunchy4
...wśród samych uniesień
mi choruje dusza
na niedobór Ciebie
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viacytaty cytaty
Sponsored post
feedback2020-admin
crunchy4
Jeżeli On nie ma sił, Ty musisz stać się Jego siłą, bo na tym właśnie polega miłość.
— Nina Reichter
1505 b70f
Reposted fromkattrina kattrina viaadriannak adriannak

May 28 2015

crunchy4
crunchy4
crunchy4
Właśnie dlatego, ze go kocham, jego szczęście liczy się dla mnie o wiele więcej, niż moje własne.
Reposted fromkonwalia konwalia viacytaty cytaty
crunchy4
9204 3033
beautiful bastard ☺
Reposted fromAnnju Annju viaprettyboys prettyboys

March 22 2015

crunchy4
0864 aae1
Reposted fromscorpix scorpix viaadriannak adriannak
crunchy4
Miłość poznaje się po tym, że czyjegoś głosu pragniesz bardziej, niż ciszy.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromrol rol viaadriannak adriannak
crunchy4
4765 1b02 500
This shepherd was leading his sheep's to water on cold winter day in the Transylvanian lands.
crunchy4
Narva, Estonia
crunchy4

March 09 2015

crunchy4
Nie łatwo patrzeć Ci w oczy wiedząc, że któregoś dnia, w moich, dostrzeżesz pragnienie bliskości, które coraz trudniej mi ukryć, a którego nigdy od Ciebie nie otrzymam…
— z serii: pisane do szuflady, odnalezione po latach...
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
crunchy4
jestem troszkę smutna. czuję się troszkę samotnie. troszkę się boję. troszkę sobie nie radzę. troszkę nie mogę na siebie patrzeć. troszkę płaczę. troszkę się nienawidzę. troszkę cierpię. potrzebuję troszkę pomocy. troszkę nie chcę żyć.
— troszkę bardzo.
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty

February 15 2015

crunchy4
Jest na świecie ta­ki rodzaj smut­ku, które­go nie można wy­razić łzami. Nie można go ni­komu wytłumaczyć. Nie mogąc przyb­rać żadne­go kształtu, osiada cias­no na dnie ser­ca jak śnieg pod­czas bez­wiet­rznej nocy. 
— Haruki Murakami
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viacytaty cytaty
crunchy4
I niech każdy to widzi
co znaczy szczęśliwym być tak.
— 32.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
crunchy4
Idź i uśmiechaj się. Na przekór. Na co dzień. Na zdrowie.
— Wiki Charuk / Niecodzienna codzienność
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...